Struktura kůže a její funkce

Kůže je samostatný orgán: je to tkáň o ploše cca 2 m2, která pokrývá celé tělo a tvoří 15 % naší tělesné hmotnosti. Pochopení struktury a funkce tohoto životně důležitého orgánu by mělo být prvním krokem k nalezení účinné terapie kožních onemocnění a omlazovacích postupů.

Fyziologické funkce kůže:


OCHRANA
Kůže chrání tělo před fyzikálními, chemickými a biologickými riziky (mikroorganismy, UV záření apod.).

POCITY
Je senzorickým orgánem se smyslovými receptory.

REGULACE TEPLOTY
Uskutečňuje se prostřednictvím vylučování potu a modulace kožní mikrocirkulace.

METABOLICKÉ FUNKCE
Kůže je schopna pomocí slunečního záření produkovat vitamin D.

Kůže je také sekrečním orgánem – vylučuje pot a maz.

Kůže má tři vrstvy:


  • epidermis (pokožku nebo vnější vrstvu) na ochranu a hydrataci

  • dermis (škáru) pojivovou tkáň udržující pružnost a pevnost

  • hypodermis (nebo podkožní tukovou vrstvu) pro udržení rovnováhy energetické bilance