ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

  

Úvod  

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují používání souborů cookie a shromažďování, ukládání a používání osobních údajů, pokud nám tyto údaje poskytnete vy jako uživatelé webových stránek www.cetaphil.pl [dále také "stránky" nebo "webové stránky"]. Správcem těchto údajů je společnost 

Galderma sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě (PSČ: 02-715), Puławska 145, zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeném Obvodním soudem hlavního města Varšavy, XII. obchodním oddělením Národního soudního rejstříku, pod číslem: KRS 0000050060, NIP 9512024801, REGON 01738279300000 [dále také: Galderma].  

Společnost Galderma klade velký důraz na ochranu vašeho soukromí a ochranu vašich osobních údajů. Společnost Galderma proto přijímá veškerá možná opatření k zajištění odpovídající ochrany těchto údajů, zejména zavádí postupy pro ochranu osobních údajů a používá technická opatření k jejich ochraně a zabezpečení.  

Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují podrobné informace o používaných souborech cookie a osobních údajích, které mohou být shromažďovány, o účelu jejich zpracování a způsobu jejich použití, jakož i o vašich právech na kontrolu osobních údajů, které o vás ukládáme.  

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze v případě, že je poskytnete dobrovolně za konkrétním účelem uvedeným v samostatném formuláři.  

 

Kontaktní údaje  

 

Kontaktovat společnost Galderma, která je správcem osobních údajů poskytnutých uživateli webových stránek www.cetaphil.cz, je možné na následující korespondenční adrese:  

 

4LIFEPHARMA s. r. o. 

 

Ve Studeném 1743/8a 

147 00 Praha 4 

Nebo na následující e-mailovou adresu: info@4lifepharma.eu 

Nebo telefonicky či faxem: tel.: +420 244 403 003, +420 734 443 262 

 

1. jaké údaje shromažďujeme  

 

1.1 Internetové identifikátory  

 

Údaje, které shromažďujeme níže, slouží výhradně pro účely správy webových stránek. Nesnažíme se identifikovat uživatele webových stránek.  

 

Informace o IP adrese  

 

Informace o IP adrese zařízení, které jako uživatel používáte a které toto zařízení generuje, mohou vést ke zanechání stop, které zejména v kombinaci s jedinečnými identifikátory a dalšími informacemi získanými servery mohou sloužit k identifikaci daného uživatele. V takovém případě se IP adresa považuje za osobní údaj, který podléhá ochraně v souladu s těmito zásadami.  

 

Informace shromážděné pomocí souborů cookie  

 

Společnost Galderma může také automaticky shromažďovat, ukládat a používat určité informace pomocí souborů cookie, když navštívíte naše stránky. Informace, které společnost Galderma tímto způsobem shromažďuje, mohou zahrnovat vaši IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazy URL, informace o vašich aktivitách na Stránkách a data a časy vašich návštěv na Stránkách.  

Automaticky shromážděné informace používáme následujícími způsoby:  

  

Co je to cookie?  

 

Soubor cookie je malý soubor, který může být nainstalován do počítače nebo mobilního zařízení uživatele při návštěvě určitých webových stránek, včetně našich stránek. Soubory cookie jsou běžně používány vlastníky webových stránek a webů k zajištění jejich funkčnosti, ke zlepšení efektivity jejich používání a k poskytování určitých informací. Soubory cookie nám také umožňují ukládat informace o relaci uživatele.  

 

Jaké typy souborů cookie existují?  

 

 

Proč používáme soubory cookie?  

Společnost Galderma používá své vlastní soubory cookie k provádění procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek a zejména k přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a k optimalizaci používání webových stránek. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat základní parametry zařízení uživatele a podle toho zobrazit webové stránky přizpůsobené individuálním potřebám uživatele.  

 

Externí soubory cookie se používají ke shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů: 

 

Řízení přístupu k souborům cookie  

 

Každý z vás jako uživatel webových stránek má možnost omezit nebo zakázat přístup souborů cookie do svého zařízení. Pokud tuto možnost využijete, bude používání stránek možné, s výjimkou funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookie.  

Výše uvedené změny lze provést pomocí nastavení internetového prohlížeče. Tato nastavení lze změnit zejména tak, že se v nastavení webového prohlížeče zablokuje automatické zpracování souborů cookie nebo se pokaždé informuje o jejich umístění na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů cookie jsou k dispozici v nastavení vašeho softwaru (webového prohlížeče).  

 

1.2 Informace shromažďované automatizovanými prostředky  

 

Používání těchto stránek nevyžaduje automatické shromažďování jakýchkoli informací o uživateli, s výjimkou informací obsažených v souborech cookie. Používání těchto stránek nezahrnuje automatizované rozhodování v jednotlivých případech.  

 

2 Účely a právní základ pro zpracování shromážděných údajů  

 

Společnost Galderma použije údaje uživatele se souhlasem uživatele (pokud je to nutné) pro následující účely:  

zpřístupnit Webové stránky Uživatelům a poskytnout jim obsah přizpůsobený jejich individuálnímu vkusu;  

poskytovat Uživatelům služby, které si vyžádali, a reagovat na žádosti zasílané jednotlivými Uživateli prostřednictvím Stránek;  

poskytovat uživatelům oznámení o službách, včetně oznámení o změnách konkrétních podmínek nebo obsahu těchto Zásad ochrany osobních údajů.  

Zpracování údajů uvedených v odst. 1.1. Výše uvedené se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Úř. věst. 2016, č. 119, [dále také: RODO].  

Jak je vysvětleno v odst. 1.1. výše, zpracování údajů týkajících se internetových identifikátorů slouží k umožnění pohodlného a bezproblémového provozu webových stránek.  

 

3 Předávání údajů třetím stranám a příjemcům údajů  

 

Společnost Galderma nepředává třetím stranám ani příjemcům žádné údaje, které jste poskytli při používání těchto webových stránek.  

 

4 Odkazy na jiné stránky  

 

Tyto stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na jiné stránky mimo naši kontrolu, na které se tyto zásady nevztahují. Pokud na tyto stránky vstoupíte prostřednictvím uvedených odkazů, mohou provozovatelé těchto stránek shromažďovat informace, které budou později použity v souladu s jejich zásadami ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od našich. Upozorňujeme, že tyto externí stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a my za ně neneseme žádnou odpovědnost ani záruku.  

 

5 Ukládání dat  

 

Informace uvedené v odstavci 1.1. výše budou uloženy po dobu trvání každé relace (návštěvy našich webových stránek). V případě, že budou vaše údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu uděleného v samostatném formuláři, bude doba uchovávání těchto údajů uvedena v tomto formuláři ještě před udělením vašeho souhlasu.  

 

6 Identifikace údajů 

 

Údaje uvedené v odstavci 1.1 výše budou označeny jako nezbytné pro zachování funkčnosti webových stránek.  

 

7 Práva subjektu údajů  

 

8 Právo podat stížnost  

 

 

9 Používání Stránek nezletilými osobami  

 

 

10 Aktualizace těchto zásad  

 

Tyto zásady můžeme pravidelně aktualizovat. Jakmile tak učiníme, změny zveřejníme na našich stránkách. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, měli byste naše stránky přestat používat. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, oznámíme to uživatelům zveřejněním výrazného oznámení na našich stránkách po dobu 30 dnů.